EASJ Login


LOGIN INFORMATION

EASJ+PLUS

er en intern indkøbsportal, der samler alle væsentlige varer, der anvendes i den daglige drift. 
Den er desuden et værktøj for effektivisering og optimering af en lang række administrative processer.

Indkøbsportalen er primært etableret, så alle decentralt placerede indkøbere kan effektivisere deres daglige indkøbsarbejde og sikre, at EASJ Indkøbspolitik og alle interne indkøbsprocedurer overholdes, herunder understøtter overholdelse af kriterier for sparsommelighed og effektivitet i alle indkøb.

Portalen indeholder desuden Personaleshop for alle ansatte, og en Studentershop for alle studerende, med kvalitetsprodukter til favorable priser.
I denne del af portalen, kan der kun handles mod samtidig betaling med privat kreditkort.


ETIK, MILJØ OG SOCIALE HENSYN
Produkterne i Personaleshop og Studentershop lever op til internationale og danske standarder for miljø- og samfundsmæssig forsvarlighed. 
Leverandørerne lever op til internationale konventioner om rettigheder, arbejds- og produktionsforhold.
De almindelige forbrugerbeskyttelsesregler gælder for alle varer i de 2 shops.

Det er leverandørerne, der overfor EASJ erklærer at leve op til ovennævnte standarder,